Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

5. Vägar framåt

”Plasten måste
bli fossilfri”

Än så länge finns det inte fossilfri plast i ­tillräcklig mängd, i väntan på den måste vi fånga in och lagra koldioxid från traditionell plast.

Det menar Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, ett initiativ som vill verka för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Regeringen har satt som mål att ­Sverige ska vara fossilfritt 2045, hur går det då med plasten?

– Målet är givet, plasten måste bli fossilfri. Där är vi inte idag och därför måste vi börja fånga in och lagra den koldioxid som frigörs vid förbränning av fossil plast.

En specialrapport från IPCC, som publicerades i augusti 2019, säger att vi bör låta skogen stå. Finns det då utrymme att börja tillverka plast av bioråvara?

– Skogen kan inte räcka till allt, det är sant. Men i takt med att efterfrågan ökar stiger priserna vilket i sin tur sätter fart på den tekniska utvecklingen. Därför måste vi ha en dynamisk syn på skogen som resurs.

Jag är även lite tveksam till rapportens slutsats. Att låta skogen stå, för att på så sätt maximera kolbindningen, leder bara till att vi tvingas fortsätta att använda olja längre än nödvändigt. Hade vi haft ett alternativ hade jag köpt deras resonemang men så länge vi inte har det måste vi välja det för ögonblicket bästa möjliga. Och det är biomassa från skogen.

Finns det inte några andra alternativ?

– Vi måste absolut bredda råvarubasen för nya plaster. Elektrobränsle, där rötgaser från skogsbruket fångas in och omvandlas till metanol för att sedan bli plast, är en möjlighet. Vi kommer även att få se olika typer av refill-lösningar när det gäller förpackningar.

Hur man minska de klimatproblem som finns med dagens plast?

– Frågan är komplex. Men om Sverige ensidigt väljer att begränsa produktionen av plast kommer vi att få en större import av plast från Kina och andra länder istället. Då har vi inte vunnit något, och därför måste vi nog acceptera att plasten finns kvar under flera år. Det vi kan göra nu är att införa en reduktionsplikt likt den som finns för drivmedel. Vi kan börja med en måttlig inblandning för att sedan höja kravet i den takt det går.

Finns det fördelar med plast som vi måste värna?

– Absolut, plast fyller flera viktiga funktioner. Inte minst gäller det inom livsmedelssektorn där plast bidrar till att minska matsvinnet. Sedan är det inte säkert att plasten finns kvar för evigt, plötsligt kan det dyka upp helt nya typer av material. Att vi skulle ha kommit till slutstationen när det gäller nya material har jag svårt att tro. I ett första skede kommer vi att få se att olika typer av pappersförpackningar kommer att ersätta plast.

läs mer om Vägar framåt

visa
göm