Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

5. Vägar framåt

Efterlyses: Smart design och kloka upphandlingar

Hur ska vi göra för att de negativa effekterna av plasten ska bli mindre? Det finns möjligheter, inte minst för dem som jobbar med eller nära plast.

För en produktutvecklare handlar det främst om att tänka till tidigt i processen. Besluten där och då avgör om den produkten kommer att kunna återvinnas eller inte. Lika viktigt är att skapa standarder för plast, färre och mer väldefinierade plastsorter skulle underlätta för alla. Smarta upphandlingar och kloka inves­teringar är andra vägar som kan leda till en mer hållbar plastanvändning.

Redan på skiss-
bordet avgörs återvinningen

Genom att göra rätt från början kan designen bidra till en mer hållbar plastanvändning. En av de saker företag behöver tänka på är att välja plast som går att återanvända, en annan att inte blanda material mer än nödvändigt.

De flesta produktutvecklare tänker på funktion i först hand. Det gäller oavsett om de skapar en komplex produkt eller en enkel matförpackning som är tänkt att kastas bort så snart den är tömd. Hur materialet i sig ska återvinnas är oftast en mer sekundär fråga, möjligen något de ägnar en tanke i slutet av designprocessen.

Upphandling fungerar, men plastkunskap behövs

Upphandling kan vara ett användbart verktyg för offentliga aktörer som vill att den egna plastanvändningen ska bli mer miljövänlig. Nackdelen är att krångliga lagkrav ofta stjälper goda ansatser.

Svante Axelsson, som är nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, hävdar att upphandlingar är det bästa verktyget vi har för att styra de offentliga inköpen. – Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster till ett värde av omkring 900 miljarder kronor per år. Det ger dem alla möjligheter att ställa krav, och ett sådant skulle kunna vara att säga att de inte köper in något som är fossilbaserat. Det är också något de borde göra. Att den skattefinansierade konsumtionen driver på utvecklingen är rimligt, det är ett sätt att ta samhällsansvar.

”Alla måste vara
med om vi ska
lyckas”

Vi har absolut ett ansvar men att få till en verkligt ­hållbar plastanvändning är ingenting vi klarar på egen hand, säger Johanna Håkansson, Product Compliance & Sustainability Specialist på Clas Ohlson.

– För att klara det måste politiker, företag, privatpersoner och hela samhället, ja alla, vara med och ta ansvar.

Är plastanvändning en levande fråga inom Clas Ohlson? – Absolut, du skulle bara höra de diskussioner vi har inom företaget? De handlar ofta om hur vi ska kunna använda mindre resurser, inte minst inom plastområdet. Men det är stora och komplicerade frågor och därför kommer det att ta tid innan våra samtal slår igenom fullt ut i butikerna.

Effektiv återvinning kräver standardisering

Senast 2030 ska alla plastförpackningar i EU kunna återvinnas. Det är innebörden av EU:s första plast­strategi. Men för att komma dit räcker det inte med goda intentioner och tekniska framsteg. Lika viktigt är att skapa fler standarder inom plastområdet.

Våren 2018 släppte EU-kommissionen en handlingsplan för att minska plastens miljöpåverkan. I den kan man bland annat läsa att alla förpackningar antingen ska vara återanvändbara eller återvinningsbara år 2030, att engångsanvändning av plastföremål ska begränsas och mängden tillsatser av mikroplaster i kosmetika, färg och tvättmedel ska vara lägre. För att lyckas krävs det fler standarder inom plastområdet, inte minst för plaster som är tänkta att användas om och om igen.

”Certifikat
öppnar för mer
återvinning”

Materialåtervinningscertifikat skulle kunna öka efterfrågan på återvunnen plast, ungefär som elcertifikatsystemet gynnar så kallad grön el, säger Hanna Ljungkvist Nordin på IVL Svenska Miljöinstitutet och ledare för ett projekt inom innovationsprogrammet RE:Source.

Vad är materialåtervinningscertifikat? Och hur kan de bidra till ökad materialåtervinning av plast? – Upplägget liknar certifikatsystemet för grön el, och går ut på att staten sätter en kvotplikt (ett mål) för hur mycket plast som ska återvinnas varje år. Återvunnen plastråvara säljs ihop med certifikat, och de som köper certifikaten redovisar varje år hur mycket certifierad återvunnen plast de har använt.

Banker och
förvaltare viktiga
för en hållbar
plastanvändning

Investerare har ett medansvar för att vi alla ska få en hållbar framtid. När de väljer vilka som de ska köpa aktier av eller låna ut pengar till styr de även utvecklingen.

I över 25 år skickade rika västländer mycket av sitt plastavfall till Kina, men i början av 2018 satte landet plötsligt stopp för importen. Beslutet kom med kort varsel och hos de företag och länder som hade vant sig vid att kunna dumpa sitt avfall långt borta i fjärran öster uppstod en tydlig panik. Hur skulle de nu ta hand om ett det problematiska materialet? Att fler asiatiska länder senare meddelade att de inte heller ville ta ansvar för västvärldens plastproblem ökade oron i de länder som hade satt i system att exportera sitt plastavfall.

”Plasten måste
bli fossilfri”

Än så länge finns det inte fossilfri plast i ­tillräcklig mängd, i väntan på den måste vi fånga in och lagra koldioxid från traditionell plast.

Det menar Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, ett initiativ som vill verka för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Regeringen har satt som mål att ­Sverige ska vara fossilfritt 2045, hur går det då med plasten? – Målet är givet, plasten måste bli fossilfri. Där är vi inte idag och därför måste vi börja fånga in och lagra den koldioxid som frigörs vid förbränning av fossil plast.