Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

4. Återvinning

Byggbranschen: Stora möjligheter till återvinning

På många håll i samhället pågår arbete för att öka materialåtervinningen av plast. I den här boken har vi valt att beskriva några initiativ från byggbranschen – en bransch med stor potential för att öka återvinningsgraden. I flera av projekten samarbetar akademi och näringsliv för att hitta nya lösningar. I två av dem står bättre omhändertagande av spill och emballageplast i fokus. Men också ett exempel på den verkligt stora utmaningen för ett samhälle som strävar mot en cirkulär ekonomi: att materialåtervinna även uttjänta produkter.

läs mer om Återvinning

visa
göm