En kunskapssatsning från
Mistra om aktuell forskning
inom utvalda områden.

Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

Fördjupning om plast

Posted on: februari 4, 2020 at 2:49 e m, in

Ordet plast
kommer från grekiskans Plastikos och betyder lämplig för gjutning och materialet kan anta olika former.

Många av oss ser plast som ett bestämt material men är snarare en hel grupp av material med varierande egenskaper och användningsmöjligheter.

content-archive.php

Archive