En kunskapssatsning från
Mistra om aktuell forskning
inom utvalda områden.

Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

Ska vi bejaka eller bekämpa plast?

Posted on: september 17, 2019 at 8:14 f m, in Plast

Plast har två ansikten, och de ser ofta helt motstridiga ut.

Många ser något billigt och fult, och när de tar orden ”plastig känsla” i sin mun blir klangen tydligt ogillande. Att plast oftast tillverkas av olja och därmed kan driva på klimatförändringarna gör inte saken bättre.

Andra ser ett utmärkt material som finns i otaliga ­varianter med många användningsområden och ­obegränsade designmöjligheter. Som rätt använd ­dessutom bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

content-archive.php

Archive