En kunskapssatsning från
Mistra om aktuell forskning
inom utvalda områden.

Ingen kommer undan plasten

Redaktör: Per Westergård
Redaktionskommitté: Rajni Hatti-Kaul, Mistra STEPS, Mattias Lindahl, Mistra REES, Thomas Nilsson, Mistra.
Projektstöd: Andreas Nilsson, Malin Lindgren
Skribenter: Henrik Lundström, Thomas Heldmark, Per Westergård Foto (där inget annat anges): Getty Images
Illustrationer: Typoform
Grafisk form & produktion: Typoform
Tryck: TMG Tabergs
Producerad på uppdrag av: Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, mail@mistra.org, www.mistra.org
twitter: @mistraforskning

Innehåll

plast

Ingen kommer undan plasten

Vägar mot en mer hållbar plastanvändning

Plötsligt är plast på allas läppar. Nedskräpning, djur som dör intrasslade i fisknät och mikropartiklar i våra kroppar både oroar och engagerar. I klimatkrisens spår har plast dessutom pekats ut som en av de källor till koldioxidutsläpp som vi måste få stopp på. Allt detta är sant men det finns fler aspekter på plast att reflektera över.

Utifrån aktuell forskning inom ämnet visar den här skriften på de problem som finns men skissar också på deras lösningar. Nya bioplaster är en, bättre återvinning en annan. Inte minst behöver vi nyttja den plast vi redan har omkring oss bättre genom att använda den längre och till rätt saker.

Förhoppningen är att du som läsare ska få en större kunskap om vad plast är, oavsett om du är forskare, privatperson, kommunal tjänsteman med plastansvar eller beslutsfattare. Ladda ner som pdf